LEGIT Kampány

Közzététel dátuma: 2018. máj 14.
Kategória: Érdekképviselet
LEGIT Kampány

NYILATKOZAT

 

Hosszú idő óta tendencia Romániában a törvények nem megfelelő ismerete. Tapasztalataink szerint, sajnos ugyanez az irányzat az iskolai környezetben is részben érvényesül. Bár az Oktatási Minisztérium 2016 augusztusában kiadott egy Tanulói Statútum nevű törvénycsomagot, mindmáig vannak olyan kritikus rendelkezései, amelyek nem kerültek gyakorlatba ültetésre.

A Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége (MAKOSZ) álláspontja szerint az oktatási rendszer jó minősége a konstruktív, kölcsönös tanár-diák tiszteleten, kölcsönös megbecsülésen illetve úgy a kötelességek betartásán, mint a jogok érvényesítésén kellene, hogy alapuljon.

Ennek fényében a MAKOSZ a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége támogatásával kampányba kezd, melynek célja a Tanulói Statútum népszerűsítése. Fontos megjegyezni, hogy a ‘Legit’ névre keresztelt kampány egyetlen társadalmi csoport ellen sem irányul. A MAKOSZ határozottan elítél mindennemű diszkriminációt, társadalmi szegregációra való törekvést valamint konfliktus szítását akár tanárok és diákok, akár bármi más társadalmi csoportok között.

A ‘Legit’ kampány, mint ahogyan azt nevében is hordozza, az iskolai körülmények legitimitását tűzte zászlójára, ez által népszerűsítve a tanulók törvényes jogait és kötelességeit.

Mint ahogyan azt a Tanulói Statútum az általános rendelkezéseiben is leszögezi: „A tanulók az oktatási rendszer többi szereplőjével együtt alkotják az iskolaközösséget.” (I. Fejezet, 3. cikk), illetve az Emberi Jogok Egyetemes nyilatkozata kinyilvánítja: „(…) az emberiség családja minden egyes tagja méltóságának, valamint egyenlő és elidegeníthetetlen jogainak elismerése alkotja a szabadság, az igazság és a béke alapját a világon”, a ‘Legit’ kampány elsődleges célja egy bensőségesebb kapcsolat kialakítása a teljes iskolai közösségen belül.

A MAKOSZ felmérést indított a tanulók, tanárok, illetve szülők körében az oktatási törvények ismeretével kapcsolatban, amely még mindig elérhető és amely eddigi eredményei alapján azt a következtetést lehet levonni, hogy a válaszadók többségének felületesek az ismeretei, jogaikat és kötelezettségeiket illetően.

Emellett számos aggasztó iskolai esetről hallunk nap mint nap, és mivel a MAKOSZ legfőbb rendeltetése a középiskolás diákok érdekeinek védelme, a kampány keretein belül létrehozunk egy ún. érdekvédelmi panaszládát. Ennek célja, hogy első kézből szerezhessünk tudomást problémás, esetleg törvénytelen esetekről, melyek beárnyékolják a középiskolások iskolában töltött idejét.

Ugyanakkor ismételten fontos megjegyezni, hogy a MAKOSZ ‘Legit’ kampánya nem irányul senki ellen sem. Pozitív alapokon nyugszik, ugyanis a diákokért, nem pedig a tanárok ellen irányul.

 

(MAKOSZ - Érdekvédelmi munkacsoport)

Szólj hozzá te is!