Dokumentumok

Kisokos a Tanulói Statútumról

Ebben a kiadványban megtalálhatóak a diákok általános jogai, kötelezettségei egyszerű, átlátható formában.

Tanulói Statútum románul

A Tanulói Statútum (Statutul Elevului) egy 2016-ban elfogadott, minden iskolai rendszabályzatot felülmúló normatív dokumentum, amely szabályozza a diákokra jellemző jogokat, kötelezettségeket, tilalmakat és szankciókat.

Tanulói Statútum magyarul

A Tanulói Statútum magyarra lefordított kiadása.

Iskolák működésének keretszabályzata

Az Iskolák működésének keretszabályzata (Regulament - cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar - ROFUIP) szabályozza az oktatási intézmények szervezését és működését.

Felmérés az online oktatásról

A 2019-2020-as tanév folyamán a MAKOSZ felmérést végzett az V-XIII. osztályos magyar diákok körében az online oktatás kapcsán felmerülő módszertani nehézségekről. A felmérés eredményei ebben a dokumentumban találhatók.

Diákképviselői Kézikönyv

Ebben a kiadványban megtalálhatók a diákképviselők általános szerepkörei, jogai, kötelezettségei, valamint a rájuk vonatkozó módszertani eljárások is.